Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2010

catalinka
20:16
Mała powiedziała:
- A kiedy nas już nie będzie, czy w dalszym ciągu będziesz mnie kochał, czy miłość przetrwa?
Duży przytulił Małą i spoglądali w noc, na księżyc w ciemnościach i jasno świecące gwiazdy.
- Mała, spójrz na gwiazdy, jak świecą i płoną, a niektóre z nich zgasły już dawno temu. Mimo to wciąż błyszczą na wieczornym niebie, bo widzisz, Mała, miłość jest jak światło gwiazd - nie umiera nigdy...


"No Matter What" Debi Gliori
Reposted bylincoln123julke
catalinka
17:36
Nie odkładaj do jutra przyjemności, którą możesz mieć dzisiaj
— "Nowy wspaniały świat" Aldons Huxley

April 21 2010

catalinka
09:10
Alkohol wszystko zmywa. Wieczny rozpuszczalnik trosk naszych
— "Ewangelia według kata" Arkadij i Gieorgij Wajner
Reposted byalevaenerle alevaenerle

April 18 2010

catalinka
19:53
Szczęście to po prostu dobre zdrowie i zła pamięć
— zasłyszane
Reposted frommrsantares mrsantares

April 15 2010

09:16

Me neither

Aram Bartholl - Blog

( … I quit FB a while ago, SP-38 again on Ackerstr, Berlin)

Reposted fromdtvie dtvie viaThemaTisch ThemaTisch
catalinka
09:14
3138 7175
Reposted fromout-of-choice out-of-choice viaThemaTisch ThemaTisch

April 13 2010

catalinka
22:16
Zasługi zasługami, a zasada życia zawsze taka sama: rozejrzyj się wokoło siebie, czy ktoś cię przypadkiem nie jebie
— "Ewangelia według kata" Arkadij i Gieorgij Wajner
catalinka
22:13
Serce - to właściwie idealna pompa; kompresja, sprężenie - zasysanie przez pompę cieczy - to techniczny absurd. a więc jasne: jak absurdalne, nienaturalne, chorobliwe są w istocie wszystkie te "miłości", "litości" i temu podobne, które wywołują takie kompresje.
— "My" Eugeniusz Zamiatin
catalinka
21:53
A gdzie szukać szaleństwa, jeśli nie w domu wariatów, pośród tych, którzy obdarzeni nim zostali w nadmiarze.
— "Weronika postanawia umrzeć" Paulo Coelho
catalinka
21:47
Talking, laughing, loving, breathing,
fighting, fucking, crying, drinking,
riding, winning, losing, cheating,
kissing, thinking, dreaming.
catalinka
21:45
Ludzie, którzy nienawidzą kotów, w swoim następnym życiu wrócą jako myszy.
— F. Resnick
Reposted frommrsantares mrsantares
catalinka
20:32

March 16 2010

catalinka
11:46
On ne voit bien qu'avec le coeur. L'essentiel est invisible pour les yeux
— Le Petit Prince
catalinka
11:45
When the power of love overcomes the love of power, the world will know peace
— Jimi Hendrix

March 11 2010

catalinka
14:07

"Ósmy znak zodiaku" Nina Andrycz

Ja skorpion, ósmy znak zodiaku
żywioł tajemnej wody, krwawe słońce jesieni,
pomogłem ci się urodzić na kresach splątanej ziemi
przodków twoich w Polsce
Nie prędko ty mnie zrozumiesz i często będziesz płakała,
plącząc prawdę z ułudą
O córko listopada!
Wejdziesz w świat jak niewiasta,
zaczniesz żyć jak mężczyzna
Szczęście odkryjesz w pracy - ona cię nie opuści
Będziesz wytrwałym nurkiem w ciemnym morzu emocji(...)

March 09 2010

catalinka
19:48
9203 1d42 500
Reposted fromcharlottinka charlottinka viacolours colours
catalinka
19:24
Kto ma wielkie pragnienie, nie powinien pić zachłannie
— "Demon i panna Prym" Paulo Coelho

March 04 2010

catalinka
16:10
8178 267f

March 02 2010

catalinka
21:33
1578 4db1 500
catalinka
21:16

"Pour toi mon amour" Jacques Prevert

Je suis allé au marché aux oiseaux
Et j'ai acheté des oiseaux
Pour toi
Mon amour

Je suis allé au marché aux fleurs
Et j'ai acheté des fleurs
Pour toi
Mon amour

Je suis allé au marché à la ferraille
Et j'ai acheté des chaînes
De lourdes chaînes
Pour toi
Mon amour

Et je suis allé au marché aux esclaves
Et je t'ai cherchée
Mais je ne t'ai pas trouvée
Mon amour
Reposted bymyszkaminnie myszkaminnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl